Haydarlı Belediyesi
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
» Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

» Çevrimiçi Üyeler: 0

» Toplam Üye Sayısı: 187
» En Yeni Üye: ozuwaq
Afyon-Hava Durumu
AFYON
Dinardaki Eviniz
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Son Dakika Haberleri
TARİHİMİZ
HAYDARLI NAHİYESİ
Afyonkarahisar ili Dinar ilçesine bağlı olan Haydarlı nahiyesi Kumalar ve Karakuş dağları arasında yer alan Çölovasının kuzey kesiminde yer alır. 38° 15.40' enlem ve 30° 23.03' boylamı arasındadır. Dinar ilçesine 35 Km, Afyon iline ise105 Km uzaklıktadır. Rakımı 1150 metredir. Nüfusu 9.153 'dür (2000 yılı sayım sonuçlarına göre).

HAYDARLI BELDESİ
Haydarlı, Afyonkarahisarın Dinar ilçesine bağlı bir beldedir. Afyonun 40 km kadar güneyinde yer alır. Belediye başkanı Osman Över’dir. Tarihçesi aşağıda izlendiği gibi çok eski olduğu görülür. İlk kuruluşuna ait belge ve bulgular olmamasına rağmen kuruluş tarihi eskidir. Katip Çelebi'nin Cihannüma adlı eserinde Afyon Karahisar'a bağlı kasabaların adları şöyle sıralanmıştır.(1609-1698)1-Barçunlu (Bayat) 2-Bolvadin 3-Çay 4-Çölabad (Haydarlı) 5-Sincanlı 6-Şuhut 7-Sandıklı 8-Karamık 9-OynaşKümbet-Yapıldak) olarak sıralanır. Bundan da anlaşılacağı gibi 1600'lü yıllarda Haydarlı Afyonkarahisarın önemli kasabalarındandır. Çölovasında Haydarlı Nahiyesi ile birlikte 7 kasaba 9 köy vardır vardır.Kasabalar: 1-Haydarlı Nahiyesi nüfus 9153 kişi,1963 yılında belediye oldu, 2-Tatarlı Kasabası nüfus 8129 kişi 1966 yılında belediye oldu Haydarlı'ya 13,8 km,3-Yıprak Kasabası nüfus 3207 kişi 1994 yılında belediye oldu Haydarlı'ya 14,3 km,4-Kadılar Kasabası nüfus 2416 kişi 1999 yılında belediye oldu Haydarlı'ya 8,7 km,5-Doğanlı Kasabası nüfus 2209 kişi 1999 yılında belediye oldu Haydarlı'ya 5.4 km , 6-Kınık kasabası nüfus 2875 kişi 1987 yılında belediye oldu Haydarlı'ya 11,2 km,7-Çiçektepe Kasabası nüfus 2546 kişi 1999 yılında belediye oldu Haydarlı'ya 19,7 km..Köyler 1-Akpınar : nüfus 395, 2-Alpaslan : nüfus 623,3-Bağcılar : nüfus 340, 4-Çürüklü : nüfus 138,5-Göçerli : nüfus 886,6-Ocaklı : nüfus 400, 7-Okçular : nüfus 301,8-Ergenli : nüfus 180, 9-Akçin : nüfus 115,Haydarlı Nahiyesi'ne bağlı olan köyler şunlardır ,1- Ocaklı köyü, haydarlı'ya uzaklığı 4 kilometredir, 2- Akpınar(Horu) köyü, haydarlı'ya uzaklığı 6,6 kilometredir,3- Çürüklü köyü, haydarlı'ya uzaklığı 9,6 kilometredir, 4- Bağcılar(Hacıbeşirli) köyü, haydarlı'ya uzaklığı 10,9 kilometredir,5- Göçerli köyü, haydarlı'ya uzaklığı 8 kilometredir, ayrıca 8,6km kuzeyindeYeniköy mahallesi vardır. TARİHİ: Arran hükümdarı Çevangir’den adını alan Civangirler, Arran (Karabağ)-Albanya-Avganya bölgesinde hakim bir Türk boyu idi ve Gürcistan’da bunların sınırları içindeydi. Müslüman-Arap orduları Gürcistan’ı fethe geldiklerinde (642 yılında) tahtta Türk olan Prens Cevangir bulunuyordu. Yine bu dönemlerde Hazar Devleti’nin Kafkaslara akınlar yaptığını görüyoruz (683-689-693 senelerinde). Hazarların Gürcistan ve Ermenistan’a saldırmaları üzerine Gürcü Kralları Cevangirler bu saldırılara karşılık vermiş ancak yenilmiş, Prens Cevangir ise 7 yıl esaret altında kalmıştır. Daha sonra bölgeye Selçuklu fethiyle yoğun Türkmen yerleşmiştir. Buradaki Afşar’lar, Hülagu Han zamanında Anadolu’ya getirilen ancak Timur tarafından Karabağa nakledilen Avşarlarla birleşerek Otuz-iki Cevangir (32 boydan müteşekkil) adını almışlardır. Otuz-iki boyu ekle Ebülgazi Bahadır Han’a göre Arran (Karabağ), Oğuz Han’ın üçüncü büyük oğlu olan Yıldız’ın büyük oğlu Afşar’ın torunlarından Cevangir Kabilesinin Sarıcalı Sülalesine aittir. Bu Türk sülalesinin Karabağ’daki köklerinin islamlıktan öncelere kadar gittiği de bilinmektedir. Azerbaycan’daki Osmanlı-Safevi çekilmesi yüzünden Cevangirler (Karamanlı, Kazak, Şemseddinli ile birlikte) Arasbar’a göç ettiler. Karabağ, Osmanlılarca fethedilince tekrar yurtlarına döndüler (ki bunlara Dönük denildi) ve Osmanlıya bağlılık bildirdiler. Cevangirlerin reisi Hüseyin Mirza da bunlar arasındaydı. Ancak Safevi Hükümdarı Abbas’ın Azerbaycan’ı geri alması üzerine Safevilere itaat ettiler. Hüseyin Mirza kardeşi Ali Han ile hakimiyet kavgasına giriğinde ikisi de öldürülmüş (1612) ve Cevangirlerin başına kul takımından Nevruz Sultan getirilmiştir. Bu olaylardan sonra Cevangirlerin bir kısmının Osmanlı topraklarına göçtüğünü anlıyoruz. Osmanlı-İran arasıında sürekli el değiştiren Karabağ, Nadir Şah tarafından (1735) Osmanlılardan geri alınmıştır. Fakat Karabağ’daki Cevangir Türkmenleri’nin Reisi Sarıcalı Ali Bey, Nadir Şah’a boyun eğmediğinden dolayı Horasan’a sürülmüştür. Daha sonra buradan firar eden Ali Bey, Karabağ Dağlarına gelerek İran’ a karşı savaşa devam etmiş ve Nadir Şah’ın ölümünden sonra (1748) Karabağ Hanlısını kurmuştur. Merkezi bura olan Hanlık, kuzeyde Kür arması ve Gence Hanlısı, güneyde Aras nehri, batıda Nahcivan, doğuda ise Kür ve Aras nehirleri arasındaydı. Karabağ Hanlısı uzun yıllar Gürcistan Krallığı, Gence Hanlısı ve İran’daki Kaçarlar ile savaşmıştır. Bu mücadelelerden dolayı bölgedeki Türk Hanlıklarının oldukça yıpranması üzerine Rusya 1813 yılından itibaren Karabağ’a yerleşmek için çalışmalara başamıştır. 1828 yılına kadar Rusya ve İran çekişmesine sahne olan Karabağ, Türkmen-çayı (1828) Anlaşmasından sonra tamamen Rusların eline geçmiştir. 18. Yy ortalarında yaşamış olan tarihçi-yazar Mirza Cemal Kalebeyi, bu oymaktandı. Tarih-i Ümera-yı Karabağ adlı bir eseri vardır. 19. yy başlarında İran’da bulunduğu sırada buradaki Türk oymaklarının bir listesini hazırlayan A. Dupre, Civangirlerin cesur bir oymak olduğunu, Azerbaycan’da ?u?a yöresinde yaşadıklarını ve nüfuslarının 6- 8.000 bin kişi olduğunu belirtmiştir. Osmanlı topraklarına göçen Cevangirlere gelince, bunlarla ilgili en eski belge 1691–92 tarihlidir. Buna göre Cevangirler, Musa, avaz ve Küçük Yusuf Kethüdanın yönetiminde Danişmentli Türkmen topluluğuna bağlı bulunmakta ve Aydın Sancağında yaşamaktadırlar. Üstelik çevre köylere zarar vermektedirler ve haklarında emir çıkarılmıştır. 1701 tarihinde ise Danişmentli Türkmenlerine bağlı diğer boylar gibi Cevangirlerin de Keçiborlu, Geyikler, Sandıklı ve Çölabat’a iskânı emredilmiştir. Yeri ve Dağları: Afyonkarahisar ili Dinar ilçesine bağlı olan Haydarlı nahiyesi, Kumalar ve Karakuş dağları arasında yer alan Çölovasının kuzey orta kesiminde 38°16,8’enlem ve 30° 19,8' boylamı arasında yer alır. Çölovası: Afyonun 40 km kadar güneyinde yer alır. Kuzey doğu-güney batı yönünde uzanır. Yaklaşık 130 km² genişliğindedir.Boyu15 km genişliği 5 km kadardır. Eğim kuzey güney yönündedir. Ovanın kuzeybatı kısmı yüksek 1170 metre, güneydoğu kısmı ise alçaktır 1108 metre. En alçak yeri güneyindeki alpaslan sazlığıdır. Kumalar dağı: Kuzey güney doğrultuda uzanır. Volkanik kayaçlardan oluşmuştur. En yüksek zirvesi 2247 metre ile Kilimatan tepesidir. Karakuş dağları: kuzeydoğu- güneybatı doğrultuda uzanır. Yükseklik kuzeydoğudan güneybatıya gittikçe artar. En yüksek zirvesi 1964 metre ile Tekneliçukur tepesidir. Bitki örtüsü: Bozkır bitki örtüsüne sahiptir. İklimi: Denizlere uzak ve etrafı dağlarla çevrili olduğundan tipik bir kara iklimi hüküm sürer. Bununla beraber geçiş bölgesi özelliklerini de gösterir. Kışları karlı ve soğuk, yazları sıcak ve kurak geçer. Ağustos en kurak, nisan ve mayıs en fazla yağış alan aylardır. Denizden yüksekliği 1150 m olan Haydarlı ve çevresi tipik bir bozkır iklimi gösterir. Hava devamlı serin olup, geceler yazın bile soğuktur. Ekonomi: Haydarlının başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ziraat esas itibariyle hububat ekimine dayanır. Buğday, arpa ve ayçiçeği başta gelir. Endüstri bitkileri arasında ise haşhaş ile şeker pancarı çok önemli yer tutmaktadır. Baklagil ekimi de çok önemli yer tutar. Nüfusu; Haydarlı beldemizin nüfusu 1980 yılında 5115,1985 de 7475,1990 da 11485,2000 de 9153 olarak kayıtlara geçerken nüfus aritmetiğinin Türkiye çapında her köy ve belde, ilçelerde, illerde fırlamasına yeni uygulanan ikametgâh ve nüfüs müdürlüğü kayıtlarıyla hakiki nüfuslar birden ortaya çıkmıştır. Bakın Haydarlı beldemizin örneği gibi Dinar ve birşok şehirde bu durum ortaya çıkmıştır.2007 yılında 2493 kişi kayıtlı gözükürken belde 2008 yılında 2138,Aralık 2009 kaydına göre Kadın 973-Erkek915 toplam 1888 olmuştur.2010 kaydına göre 1174 Kadın,1140 Erkek olarak 2314 e çıkan sayı görülmüştür. GENEL BİLGİLER:Belediye başkanı Osman Över 2010 Biber festivalinde yaptığı konuşmada ”Haydarlının 1930 lu yıllarda Nahiye sıfatını alarak Türkiye’nin ilk nahiyelerinden olmuş 1960 lı yıllarda afyon il meclisi jandarma komutanlığının teklifi ile ilçe olmasına karar vermiş, fakat ilçelik statüsüne kavuşmamıştır. Günümüzde de rüyamız olan ilçelik arzumuz dayanılmaz bir ateş olarak bizi yakmaktadır. Kasabamız kuruluşundan günümüze kadar kentleşme ve imar alanında hep gelişmiş son zamanlarda ise devlet kurumları adına hep küçülmüş halada küçülme eğilimindedir. Bu kurum kayıplarının beldemizdeki sancıları küçümsenemez boyuttadır. Nüfus müdürlüğü gitti, PTT müdürlüğü şubeye düşürüldü. Şu anda kapanma riski var, ziraat bankası kapatıldı. Bu olumsuzlukları yaşayan beldemizde Haydarlı ilçe bütünleşmiş hastanesi, yatılı çok programlı lise, yatılı ilköğretim bölge okulu, ilköğretim okulu, jandarma karakol komutanlığı, tarım kredi kooperatifi, PTT ve telekom şubeleri bu beldenin daha ileri gitmesi için üzerine düşen görevleri fazlası ile yerine getirme uğraşı içindeler. Bu değerli kurumların müdürlerine ve amirlerine teşekkürlerimi ifade etmek isterim. ”demiştir.